Крис Ойл Транс

Фирма Крис Ойл Транс е създадена през 2007 г. в гр. Варна с основен предмет на дейност търговия на едро и транспорт на течни горива, а впоследствие и продажба на гориво-смазочни материали и добавки за нуждите на транспорта, селското стопанство и бита.