Addictions


Организация „Свобода - Център“ | Лечение на зависимости 

Психотерапевтична организация “Свобода” | Лечение на алкохолизъм, лечение на хазартна зависимост, лечение на наркомания, лечение на хранителни разстройства.