Science and Innovation


Пилоти и фундиране

Професионално изграждане на строително - укрепителни и хидрогеоложки дейности. Стоителна механизация-1 Варна ЕOOД със седалище гр. Варна специализира своята дейност , извършване на услуги със сондажн…

Ролков транспортьор - предимства

Ролковия транспортьор намира важно приложение в производствената и логистична индустрия, като една от основните му цели е да се улесни преместването на различни продукти от едно място на друго. Рол…