Пилоти и фундиране

Професионално изграждане на строително - укрепителни и хидрогеоложки дейности. Стоителна механизация-1 Варна ЕOOД със седалище гр. Варна специализира своята дейност , извършване на услуги със сондажно пробивна техника от световни лидери.