Journalism


Билборди - реклама

Билборд рекламата е най-популярната и стандартна форма за външна реклама. Посланието задължително трябва да бъде много кратко, достъпно четимо и лесно за разбиране.Външна реклама, Брандиране, Въздушн…