Alternative Lifestyles


Това е Страшимирово

В България има само едно населено място с наименование "Страшимирово". Красиво селце разположено между Варненското и Белославското езеро, с южен изглед към защи

РЕЙКИ НА ПАРИТЕ

Рейки на Парите е един прекрасен инструмент за по-добро финансово състояние. Осществете мечтите си. Променете живота си.

Cosmoenergy and Reiki

Cosmoenergy Center and Healing reikibg, karuna, usui, meditation, reiki, kundalini, cristals, космоенергетика, чакри, аура, любов, лечение, Reiki Attunements

Reiki and Cosmoenergy - Home

От Рейки към Рейки на Новото Време и от Класическата Космоенергетика към Космоенергетиката на Новото Време

Рейки център за дистанционно обучение

Всички представени тук системи се преподават дистанционно