novazemia

Пътуващите семинари, организирани от фондация „НОВА ЗЕМЯ” имат за основна цел ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ.