Софтуер


Счетоводен и ТРЗ софтуер -  КомБайт

КомБайт е фирма с традиции в разработката на счетоводни, складови и ТРЗ програми. Популярни продукти на фирмата са Прециз-СХ и ЗАПИ.