Illustration


Петър Костадинов художник, акварел, темпера, акрил

Определянето на българските иконописци като „художници“ е спорно. В българската научната литература общоприето и по-правилно е те да се наричат „зографи“ или „иконописци“. При липса на светска живопи…

My Graphic Warehouse

Fast hand drawings for various objects and outlined landscapes. Source graphics and fun sketch concepts by Ogo Bob